Technický dozor a inspekce

Provádí kontrolu kvality na stavbách

  • Zajišťování výkonu technického dozoru
  • Zajišťování shody provedených stavebních prací s požadavky projektové dokumentace a technických norem
  • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola kvality stavebních prací
  • Tvorba kontrolně-zkušebních plánů