Diagnostika staveb

Provádí průzkumy staveb a stavebních konstrukcí

  • Stavebně technické průzkumy
  • Diagnostika výztuže v betonu magnetometrickou metodou
  • Posuzování příčin vzniku poruch stavebních konstrukcí
  • Průzkumy dřevěných konstrukcí
  • Endoskopické ohledání nepřístupných prostorů
  • Zjišťování tepelných mostů bezkontaktním měřením teploty materiálů