Polní zkušebnictví

Akreditované zkoušky

  • Polní zkoušky stavebních materiálů, hmot, výrobků, dílců stavebních a zemních konstrukcí atloušťky nátěrů vymezené osvědčením OA č. 254-2014.

 

Zkušební laboratoř č. 1115 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice je akreditovaná podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Neakreditované zkoušky

  • Měření rovinnosti konstrukčních vrstev vozovek

  • Měření tlouštěk nátěrů

  • Měření místní rovinnosti povrchů latí

  • Měření vlhkosti materiálů odporovým vlhkoměrem

  • Měření teploty a vlhkosti vzduchu bezkontaktními metodami

  • Speciální zkoušky a měření mimo rozsah akreditace.