Polní zkušebnictví

Akreditované zkoušky

 

  • Polní zkoušky stavebních materiálů, hmot, výrobků, dílců stavebních a zemních konstrukcí a tloušťky nátěrů vymezené osvědčením OA č. 254-2014.

 

Zkušební laboratoř č. 1115 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice je akreditovaná podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Neakreditované zkoušky

 

  • Měření rovinnosti konstrukčních vrstev vozovek
  • Měření tlouštěk nátěrů
  • Měření místní rovinnosti povrchů latí
  • Měření vlhkosti materiálů odporovým vlhkoměrem
  • Měření teploty a vlhkosti vzduchu bezkontaktními metodami
  • Speciální zkoušky a měření mimo rozsah akreditace.

 

Kontakty 

 
Jiří Michek 602 437 103
  michek@uszpce.cz
Pavel Sláma 728 862 797
  slama.pce@post.cz
Alena Brokešová 602 165 275
  brokesova@uszpce.cz
 

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
J.Potůčka 115
530 09 Pardubice

Najdete nás i na Facebooku