O společnosti

quote

V rámci činnosti Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o. nabízíme:

 • příprava k certifikaci systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001
 • práce a činnosti spojené s výrobkovou certifikací
 • návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených; betonových směsí a malt
 • technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek;
 • poradenskou, posudkovou, expertní a školící činnost, znalecké posudky v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví
 • Jako člen autorizovaného zájmového sdružení právnických osob STAVCERT Praha – AO 205 provádíme z rozhodnutí 1/1998 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst.1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. činnosti při posuzování shody výrobků, stanovených nařízením vlády 163/2002 Sb.:
 • hutné kamenivo tř. A, B a C do 32 mm, hrubé drcené kamenivo tř. B a C do 63 mm;
 • připravený pro uložení tř. C 12/15 (B15) a vyšší;
 • beton;
 • maltové směsi a sanační hmoty pro betonové konstrukce;
 • výrobky cihlářské pálené;
 • tvárnice pro zdění;
 • výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky);
 • prvky pro svislé konstrukce;
 • na bázi dřeva a dřevního odpadu, vláknocementové prvky;
 • z centrálních výroben;
 • lehký beton pro nosné konstrukce;
 • lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy nebo pro lehké betony a výrobky z lehkého betonu;
 • dílce určené pro použití v lehkých konstrukcích nebo pro nekonstrukční použití - betonové dlaždice;
 • z vibrolisovaného betonu;
 • betonová krytina;
 • stožárové patky.

Jako člen autorizovaného zájmového sdružení právnických osob STAVCERT Praha – AO 205 provádíme z rozhodnutí 1/1998 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst.1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. činnosti při posuzování shody výrobků, stanovených nařízením vlády 163/2002 Sb.:

 

 • přírodní hutné kamenivo tř. A, B a C do 32 mm, hrubé drcené kamenivo tř. B a C do 63 mm;
 • beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B15) a vyšší;
 • stříkaný beton;
 • suché maltové směsi a sanační hmoty pro betonové konstrukce;
 • výrobky cihlářské pálené;
 • betonové tvárnice pro zdění;
 • nevyztužené výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky);
 • vápenopískové prvky pro svislé konstrukce;
 • desky na bázi dřeva a dřevního odpadu, vláknocementové prvky;
 • malty z centrálních výroben;
 • lehký beton pro nosné konstrukce;
 • lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy nebo pro lehké betony a výrobky z lehkého betonu;
 • stavební dílce určené pro použití v lehkých konstrukcích nebo pro nekonstrukční použití - betonové dlaždice;
 • dlažba z vibrolisovaného betonu;
 • betonová krytina;
 • stožárové patky.

 

Zkušební laboratoř č. 1115 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice je akreditovaná podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.