Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115

Akreditované zkoušky

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří č. 1115.

Široká působnost

Působíme na území celé České republiky.

Dlouhá historie

Naše laboratoř je na trhu již od roku 1996.

Moderní technika

Disponujeme nejmodernější zkušební technikou na českém trhu.