Ústav stavebního zkušebnictví s. r. o.

Akreditovaná zkušební laboratoř


Beton a jeho zkoušky Měření zhutnění Hutnící zkoušky Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.

Historie firmy

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti se zaváděním KSŘJ u bývalého národního podniku Pozemní stavby Pardubice. Zkušební laboratoř dnešního ÚSZ byla dříve součástí OŘKJ, který po stránce legislativní a organizační zajišťoval realizaci systému jakosti u národního podniku Pozemní stavby Pardubice, především laboratorní a polní zkoušky betonu a měření zhutnění násypů. Zkušební laboratoř č.1115 Ústavu stavebního zkušebnictví jakosti a technologie se sídlem v Pardubicích - Černá za Bory byla akreditována ke zkušební činnosti v rozsahu zkoušek příručky jakosti ze dne 25.10.1995, číslo akreditačního listu 107/1995. Základním zaměřením laboratoře jsou zkoušky betonu a měření zhutnění zemních konstrukcí. V lednu až březnu 1996 došlo k postupné redislokaci zkušební laboratoře a centrálního pracoviště ÚSZ do nových prostor v Pardubicích - Trnové. Činnost akreditované zkušební laboratoře byla zahájena slavnostním otevřením dne 20.3.1996 - číslo nového akreditačního listu 120/1996. Od 1.2. 1998 byla zahájena činnost samostatné zkušebny jako společnosti s ručením omezeným ve stejném rozsahu a ve stejném prostorách - číslo akreditačního listu 081/1998. Naše laboratoř funguje jako zkušebna stavebních hmot, především betonu, v polní sekci jsou nejrozšířenějšími především hutnící zkoušky zemních konstrukcí. Podrobnější údaje jsou uvedeny v záložce Nabídka.

V roce 2000 došlo k další významné změně, když byl rozšířen počet akreditovaných zkoušek a byly provedeny změny zkušebních postupů dle požadavků nových harmonizovaných norem - číslo akreditačního listu 198/2000.

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. - netfirmy.czVýzkumné, zkušební ústavy - netfirmy.cz


webarchitect eBRÁNA