Laboratorní zkušebnictví

Akreditované zkoušky

 

Zkušební laboratoř č. 1115 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice je akreditovaná podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Neakreditované zkoušky

Speciální zkoušky mimo rozsah akreditace.