Ústav stavebního zkušebnictví s. r. o.

Akreditovaná zkušební laboratoř


Beton a jeho zkoušky Měření zhutnění Hutnící zkoušky Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.

Nabídka

Vážení

 • dodavatelé staveb, stavebních prací, hmot, polotovarů a výrobků;
 • stavebníci, investoři, stavební dozoři;
 • projektanti, technologové, vývojáři a kvalitáři.

Dovolujeme si Vám nabídnou tyto servisní práce a služby:

 • příprava k certifikaci systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001;
 • práce a činnosti spojené s výrobkovou certifikací;
 • technickou vstupní, výstupní a mezioperační kontrolu;
 • hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby;
 • mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavební hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb;
 • zkoušky zemních konstrukcí a násypů (metody mechanické a radiační, zatěžovací zkoušky);
 • návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených; betonových směsí a malt - stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov;
 • endoskopická ohledání nepřístupných prostor;
 • tepelně technická posouzení konstrukcí a staveb;
 • měření povrchových teplot dotykovým teploměrem a bezdotykovým infra měřením;
 • průzkumové technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací;
 • technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek;
 • poradenská posudková expertní a školící činnost, znalecké posudky v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví.

Jako člen autorizovaného zájmového sdružení právnických osob STAVCERT Praha – AO 205 provádíme z rozhodnutí 1/1998 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 11 odst.1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb. činnosti při posuzování shody výrobků, stanovených nařízením vlády 163/2002 Sb.:

 • přírodní hutné kamenivo tř. A, B a C do 32 mm, hrubé drcené kamenivo tř. B a C do 63 mm;
 • beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B15) a vyšší;
 • stříkaný beton;
 • suché maltové směsi a sanační hmoty pro betonové konstrukce;
 • výrobky cihlářské pálené;
 • betonové tvárnice pro zdění;
 • nevyztužené výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky);
 • vápenopískové prvky pro svislé konstrukce;
 • desky na bázi dřeva a dřevního odpadu, vláknocementové prvky;
 • malty z centrálních výroben;
 • lehký beton pro nosné konstrukce;
 • lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy nebo pro lehké betony a výrobky z lehkého betonu;
 • stavební dílce určené pro použití v lehkých konstrukcích nebo pro nekonstrukční použití - betonové dlaždice;
 • dlažba z vibrolisovaného betonu;
 • betonová krytina;
 • stožárové patky.

Provádění měření zhutnění a zkoušek je zajištěno dle českých, evropských a mezinárodních technických norem, pomocí metrologicky ověřené zkušební a měřící techniky. Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115 Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o. zajišťuje provádění naprosté většiny z výše uvedených zkoušek a měření z oblasti laboratorního a polního zkušebnictví stavebních hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a dále z oblasti měření hluku, teploty a tloušťky nátěrů.

Odborná úroveň nabízených služeb je garantována naší mnohaletou tradicí, akreditací Českým institutem pro akreditaci a spokojeností našich zákazníků.webarchitect eBRÁNA